Sæby - Rørholt Kloakservice blev grundlagt i 1985. I år 2003 åbnede vi afdelingen Havnens Kloakservice. Firmaet er ejet af John Hansen, som har kendskab til branchen gennem sit arbejde i den hele livet. Desuden beskæftiger Kloakvagten to ansatte.

 

Sæby-Rørholt Kloakservice har i 2017 modtaget 200.000 kr. i støtte fra LAG NORD til affaldssorteringsanlæg.

 

LAG NORD logo

Hvad kan vi?

Tv-Inspektion

Rensning af kloaksystemer - slamsugning

Rodskæring af trærødder

Renspuling af fabriksgulve

Rengøring af stalde

Spuling af huskloakker og sivedræn

Udkørsel af alje og gylle

Tømning af olie, benzinudskillere og sandfang

Tømning af vejbrønde og septitank

Snerydning, strøning af salt og sand

Oliefiltrering

Mobilslamafvanding

Transport af kemikalier, giftstoffer og brandbare væsker

Udlejning af containerbiler

Alt i vognmandskørsel

Maskiner