Olierensningsanlæg

Til rensning af olieaffald.

Olie fra jernindustri, olie- og benzinudskillere kan renses.

Vandet renses af olien, så det kan afleveres på kommunalt renseanlæg - og sparer således udgiften til kommunekemi.

billedekommer