Spulerbil 1

Spulerbil 1 med tankkapacitet på 13 m3 samt fareklassegodkendt.

Tilbehør til spulerbiler:

  • Kongedyser til rømning af sand
  • Kanalspuledyser
  • Kugledyser
  • Sandrømmere
  • Rodfræsere til rørdimision fra ø 100 til ø 500
  • Rotordyser
  • Roterende gulvvasker