Sandvaskningsanlæg

Genbrug sandet fra vaskehaller, rensanlæg, gadebrønde, gadefejlning, kloaksystemet.

Efter behandling i sandvaskningsanlæget er sandet renset og klar til genbrug.